Title: První demokraticky zvolený starosta Blovic Josef Vyleta (1884–1959)
Other Titles: The first democratically elected mayor of Blovice Josef Vyleta (1884–1959)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. První demokraticky zvolený starosta Blovic Josef Vyleta (1884–1959). In: Jižní Plzeňsko XVI. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 2018. s. 3-8. ISBN 978-80-87495-21-6.
Issue Date: 2018
Publisher: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36497
ISBN: 978-80-87495-21-6
Keywords: Blovice;1919;správa města;Josef Vyleta
Keywords in different language: Blovice;1919;city ​​administration;Josef Vyleta
Abstract: Stať se věnuje osobnosti prvního demokraticky zvoleného starosty města Blovic, sociálního demokrata Josefa Vylety.
Abstract in different language: The article deals with the personality of the first democratically elected mayor of Blovice, social democrat Josef Vyleta.
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vyleta.pdf87,87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD