Title: Distortion in induction-hardened cylindrical part
Other Titles: Vliv volby parametrů při indukčním kalení na deformaci a vlastnosti výrobků
Authors: Hájek, Jiří
Rot, David
Jiřinec, Jakub
Citation: HÁJEK, J., ROT, D., JIŘINEC, J. Distortion in induction-hardened cylindrical part. Defect and Diffusion Forum, 2019, roč. 2019, č. 395, s. 30-44. ISSN 1662-9507.
Issue Date: 2019
Publisher: Trans Tech Publications
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072084519
http://hdl.handle.net/11025/36607
ISSN: 1662-9507
Keywords: Indukční povrchové kalení;ocel C35E;změna geometrie;deformace;tvrdost po indukčním kalení
Keywords in different language: Induction hardening process;C35E steel;distortion;deformation;hardness after induction hardening process
Abstract: Článek se zabývá volbou proměnných při indukčním kalení jednoduchých strojních součástí z nástrojových a konstrukčních ocelí. Experimentální program byl zaměřen na měření deformací vzniklých během indukčního kalení nástrojových i konstrukčních ocelí. Sledována byla závislost deformace na procesních parametrech indukčního kalení. Samostatná kapitola se věnuje problematice vztahu volby kalícího média a deformace kalené součásti. Jako kalící médium byly zvoleny voda a roztoky polymerů. Během kalení bylo variováno jak s teplotou kalícího média tak rovněž z koncentrací roztoků polymerů. Vyhodnocována byla primárně tvrdost povrchu, metalografie kalených součástí a změny v geometrii součásti. V případě roztoků polymerů byla rovněž sledována korozní odolnost povrchu v závislosti na zvoleném roztoku polymerů. Výstupem experimentů je specifikace základních proměnných v procesu indukčního kalení jednoduchých strojních součástí.
Abstract in different language: This article concerns distortion of a workpiece after induction-hardening under various conditions. It focuses particularly on the effects of quenching water temperature, PAG polymer concentration and the rotation speed of the workpiece during induction hardening. Electrical as well as non-electrical quantities which affect the process were monitored. They included the current passing through the inductor, the power frequency, quenching water temperature, the flow rate of the quenchant through the spray-quench device, the speed of rotation of the workpiece and some others. The workpiece was a cylinder 70 mm in length which contained a drilled off-axis through hole. Prior to hardening, dimensions of the workpiece and the hole were measured on three planes set in different distances from the bottom face. The measurement was repeated after induction hardening and the findings are reported in this article. Post-process hardness was measured on the cylindrical surface of the workpiece. Hardening depths obtained with different quenchants were measured.
Rights: Plný text není přístupný.
© Trans Tech Publications
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hajek_Defect and Diffusion Forum_2019.pdf4,68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD