Title: Německá osidlovací společnost a její úloha v plánech na germanizaci českomoravského prostoru (1938–1945)
Other Titles: German Settlement Society and its Role in the Plans for Germanization of the Bohemian-Moravian Area (1938–1945)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Německá osidlovací společnost a její úloha v plánech na germanizaci českomoravského prostoru (1938–1945). In: Německá okupační správa v letech 1938–1945. Praha: Česká archivní společnost, 2018. s. 160-184. ISBN 978-80-88223-03-0.
Issue Date: 2018
Publisher: Česká archivní společnost
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36636
ISBN: 978-80-88223-03-0
Keywords: Německo;říšská župa Sudety;1938-1945;germanizace;osidlování
Keywords in different language: Germany;Sudetenland County;1938-1945;germanizace;colonization
Abstract: Kapitola se věnuje podstatě existence a vývoji významné instituce zaměřené na realizaci nacistické expanzivní politiky v Evropě.
Abstract in different language: The chapter deals with the essence of existence and development of an important institution focused on the implementation of Nazi expansionary policy in Europe.
Rights: Plný text není přístupný.
© Česká archivní společnost
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
14.pdf561,84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD