Title: The Future of Past of the Czech Association of the Club of Rome
Budoucnost minulosti České asociace Římského klubu
Other Titles: Římský klub
Česká asociace
etapa 1991-2004
rozhodující momenty činnosti
Authors: Doubravová, Jarmila
Citation: DOUBRAVOVÁ, J. . Budoucnost minulosti České asociace Římského klubu. Kuděj, 2019, roč. 20, č. 1, s. 96-99. ISSN 1211-8109.
Issue Date: 2019
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36681
ISSN: 1211-8109
Keywords: Club of Rome;Czech Association;stage 1991-2004;decisive moments of activities
Abstract: Stať se zabývá ČAŘK v období od vzniku asociace v r. 1991 po r. 2004, a to na základě shromážděných dokumentů z těchto prvních let. Cílem činnosti bylo seznámení s různými tematickými oblastmi formou přednášek a diskusí a zmapování problémů tehdejšího stavu společnosti.
Article concerns with the first stage of activities in the years 1991-2004.
it is doine on the ground of collected documents.The aim of activities was to distiguish various problems at that time on the principle of lectures from different thematic domains.
Rights: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Doubravova.pdf148,57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36681

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD