Název: Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu
Další názvy: Medieval pottery from the defunct eastern wing in the second courtyard of Strakonice Castle
Autoři: Čapek, Ladislav
Slavíček, Karel
Petřík, Jan
Valkony, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: ČAPEK, L., SLAVÍČEK, K., PETŘÍK, J., VALKONY, J. Středověká keramika ze zaniklého východního křídla na druhém nádvoří strakonického hradu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2019, roč. 31, č. 1, s. 215-274. ISSN 0231-8237.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36822
ISSN: 0231-8237
Klíčová slova: hrad;Strakonice;jižní Čechy;stavební historie;středověká keramika;seriace;korespondenční analýza;mikropetrografie
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;Strakonice;South Bohemia;building history;medieval pottery;seriation;correspondence analysis;micropetrography
Abstrakt: Cílem studie je vyhodnocení souboru středověké keramiky z prostoru zaniklého východního křídla zjištěného během archeologického výzkumu na druhém nádvoří strakonického hradu v roce 2006. Příčné křídlo v severojižním směru rozdělovalo původně bavorovskou část hradu od komendy johanitů. Výsledky rozboru nálezů středověké keramiky pocházející z vrstev, do nichž byly zděné konstrukce křídla zahloubeny, prokazují, že křídlo vzniklo během počátků výstavby strakonického hradu před polovinou 13. století. Vyhodnocení početného souboru keramiky ze zánikových vrstev potvrdilo datování zániku křídla kolem roku 1402, kdy johanité získali celý hradní komplex do svého držení.
The aim of this study is to analyse a collection of medieval pottery from the area of the defunct eastern wing which was identified during archaeological excavations in the second courtyard of Strakonice Castle in 2006. The transverse wing originally separated the part of the castle belonging to the Bavor family from the commandery of the Knights Hospitaller. The results of analysis of the medieval pottery originating from layers into which the masonry part of the wing was sunken, reveal that the wing dates from the very beginning of construction of Strakonice Castle, from before the mid-13th century. Analysis of the rich assemblage from the destruction layers confirmed the assumption that the wing was knocked down in around 1402, when the Knights Hospitaller took possession of the whole castle complex.
Práva: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAR)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
11. Capek a kol., ST hrad.pdf9,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD