Title: Chování metody sdružených gradientů v konečné aritmetice
Other Titles: The conjugate gradient method and its behavior in finite precision arithmetic
Authors: Kalusová, Veronika
Advisor: Tichý, Petr
Referee: Rozložník, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3686
Keywords: metoda sdružených gradientů;Gaussova kvadratura;Lanczosův algoritmus;konečná aritmetika počítače;ztráta ortogonality;zpoždění konvergence;maximální dosažitelná přesnost
Keywords in different language: conjugate gradient method;Gaussian quadrature;Lanczos algorithm;finite precision arithmetic;loss of orthogonality;delay of convergence;ultimate attainable accuracy
Abstract: Cílem práce je shrnutí poznatků o chování metody sdružených gradientů v konečné aritmetice počítače a provedení řady numerických experimentů. Budou zkoumány problémy spojené s matematickým modelem výpočtů CG v konečné aritmetice.
Abstract in different language: The goal is to summarize knowledge about the behavior of the conjugate gradient method in finite precision arithmetic, performing numerical experiments, and investigation of some problems connected with the mathematical model of finite precision CG computations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace.pdfPlný text práce712,65 kBAdobe PDFView/Open
PV-Kalusova.pdfPosudek vedoucího práce226,05 kBAdobe PDFView/Open
PO-Kalusova.pdfPosudek oponenta práce185,39 kBAdobe PDFView/Open
P-Kalusova.pdfPrůběh obhajoby práce35,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3686

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.