Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda, Tomáš
dc.contributor.authorBloudková, Zuzana
dc.contributor.refereeLego, Jan
dc.date.accepted2012-02-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:41Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:41Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-21
dc.identifier43687
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3695
dc.description.abstractTato práce se zabývá pojmem samostatné a přenesené působnosti obcí, jejich zakotvením v právním řádě ČR, oprávnění a povinnosti obcí při výkonu těchto působností, dozor a kontrolu jejich výkonu. Zabývá se také orgány obcí, které také moou v rámci těchto působností vytvářet podzákonné právní akty.cs
dc.format61 s. (112 189 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobeccs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectpůsobnost obcícs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectzastupitelstvo obcecs
dc.subjectrada obcecs
dc.subjectprávní předpisy obcícs
dc.subjectkontrolacs
dc.subjectdozorcs
dc.titleSamostatná a přenesená působnost obcícs
dc.title.alternativeIndividual and delegated competences of municipalitiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis deal with individual and delegated competences of municipalities, their anchoring in Czech law, autorizations and duties of municipalities in the output of these scope, supervision and monitoring their performance. It also deals with municipal authorities, which may also create the competence to issue subordinate legal acts.en
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedindividual competenceen
dc.subject.translateddelegated competenceen
dc.subject.translatedcompetence of municipalitiesen
dc.subject.translatedautonomyen
dc.subject.translatedmunicipal councilen
dc.subject.translatedmunicipal legislationen
dc.subject.translatedcontrolen
dc.subject.translatedsupervisionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce732,23 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - VP.pdfPosudek vedoucího práce418,21 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - OP.p..pdfPosudek oponenta práce564,22 kBAdobe PDFView/Open
Bloudkova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce335,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.