Title: Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě zboží
Other Titles: The resposibility of the haulier in international road transport
Authors: Mašek, Jiří
Advisor: Dobiáš, Petr
Referee: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3722
Keywords: mezinárodní silniční přeprava;Úmluva CMR;přepravní smlouva;Incoterms
Keywords in different language: international road transport;Convention CMR;contract of carriage;Incoterms
Abstract: Diplomová práce pojednává o významu dopravy a přepravy zboží v ekonomických vztazích, o odpovědnosti dopravce v mezinárodní silniční přepravě, o odpovědnosti v souladu s mezinárodní Úmluvou CMR, o odpovědnosti v plném rozsahu v důsledku hrubé nedbalosti / hrubého zavinění. V dokumentu je zpracován též náhled do rakouských a německých zasílatelských podmínek a výtah ze zajímavých soudních rozsudků z této oblasti.
Abstract in different language: This thesis discusses the importance of traffic and freight transport in economic relationships, the carrier's liability in international road transport, the liability accordance with international CMR, and the liability in full as a result of gross negligence. The document also developed a insight into the Austrian and German forwarding conditions and an excerpt of (?the? weg) interesting court decisions in this area. Anotace v Německém jazyce: Die Diplomarbeit behandelt die Bedeutung des Transportes und Verkehrs in ökonomischen Beziehungen, die Haftung des Frächters in dem internationalen Strassenverkehr, die Haftung in Übereinstimmung mit der internationalen CMR-Vereinbarung, die Haftung des Frächters im vollen Umfang auf Grund des groben Verschulden / der groben Fahrlässigkeit. In dem Dokument ist bearbeitet auch die Ansicht in die ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen) und in die AÖSp (Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen) und der Auszug von den interessanten Rechtsurteilen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jiri Masek.pdfPlný text práce832,04 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VDP na DP J Masekfinx.pdfPosudek vedoucího práce42,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentura-Masek.docxPosudek oponenta práce19,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce676,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.