Title: Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro region
Other Titles: Volunteering in non-profit organizations and its importance for the region
Authors: Froněk, Jiří
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37223
Keywords: dobrovolnictví;neziskový sektor;občanská společnost
Keywords in different language: volunteering;non-profit sector;civil society
Abstract: V mé práci jsem se rozhodl fenomén dobrovolnictví zmapovat, charakterizovat a popsat jeho vývoj včetně nastínění budoucího rozvoje z mnoha hledisek, a to především z hlediska českého i evropského práva. V mé práci se také věnuji samotným subjektům dobrovolnictví, jejich činnosti i vzájemné komunikaci. Dobrovolnictví je velice důležitým prvkem ve struktuře nestátních neziskových organizací ve všech svých podobách, ať je to formou darů, čestné účasti nebo výkonem neplacené práce pro organizaci. K dosažení efektivního a komplexního obsahu je proto součástí mé práce i neziskový sektor.
Abstract in different language: In my work, I decided to map the phenomenon of volunteering, characterize and describe its development, including the outline of future development from many points of view, especially from the point of view of Czech and European law. In my work I also deal with the subjects of volunteering, their activities and mutual communication. Volunteering is a very important element in the structure of non-governmental non-profit organizations in all its forms, whether in the form of donations, honest participation or the performance of unpaid work for the organization. To achieve an effective and comprehensive content is therefore part of my job and the nonprofit sector.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dobrovolnictvi v neziskovych organizacich a jeho.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Fronek - posudek VP 2.pdfPosudek vedoucího práce713,16 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - posudek OP 2.pdfPosudek oponenta práce657,25 kBAdobe PDFView/Open
Fronek - protokol DP 2.pdfPrůběh obhajoby práce352,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.