Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDobiáš, Petr
dc.contributor.authorMašek, Jiří
dc.contributor.refereePoláček, Bohumil
dc.date.accepted2012-04-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:36:27Z
dc.date.available2010-01-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:36:27Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier44502
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3722
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o významu dopravy a přepravy zboží v ekonomických vztazích, o odpovědnosti dopravce v mezinárodní silniční přepravě, o odpovědnosti v souladu s mezinárodní Úmluvou CMR, o odpovědnosti v plném rozsahu v důsledku hrubé nedbalosti / hrubého zavinění. V dokumentu je zpracován též náhled do rakouských a německých zasílatelských podmínek a výtah ze zajímavých soudních rozsudků z této oblasti.cs
dc.format77 s. (98 845 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmezinárodní silniční přepravacs
dc.subjectÚmluva CMRcs
dc.subjectpřepravní smlouvacs
dc.subjectIncotermscs
dc.titleOdpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě zbožícs
dc.title.alternativeThe resposibility of the haulier in international road transporten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis discusses the importance of traffic and freight transport in economic relationships, the carrier's liability in international road transport, the liability accordance with international CMR, and the liability in full as a result of gross negligence. The document also developed a insight into the Austrian and German forwarding conditions and an excerpt of (?the? weg) interesting court decisions in this area. Anotace v Německém jazyce: Die Diplomarbeit behandelt die Bedeutung des Transportes und Verkehrs in ökonomischen Beziehungen, die Haftung des Frächters in dem internationalen Strassenverkehr, die Haftung in Übereinstimmung mit der internationalen CMR-Vereinbarung, die Haftung des Frächters im vollen Umfang auf Grund des groben Verschulden / der groben Fahrlässigkeit. In dem Dokument ist bearbeitet auch die Ansicht in die ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen) und in die AÖSp (Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen) und der Auszug von den interessanten Rechtsurteilen.en
dc.subject.translatedinternational road transporten
dc.subject.translatedConvention CMRen
dc.subject.translatedcontract of carriageen
dc.subject.translatedIncotermsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jiri Masek.pdfPlný text práce832,04 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VDP na DP J Masekfinx.pdfPosudek vedoucího práce42,18 kBAdobe PDFView/Open
Oponentura-Masek.docxPosudek oponenta práce19,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Masek.pdfPrůběh obhajoby práce676,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.