Title: Postavení a působnost struktur a orgánů územní správy a samosprávy ve Francii
Other Titles: Position and competencies structures regional and local authorities in France
Authors: Treichelová, Denisa
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37256
Keywords: veřejná správa;státní správa;územní samospráva;česká republika;francie;obec;kraj;department;region;rozpočet;financování územní samosprávy
Keywords in different language: public administration;state administration;territorial self-government;czech republic;france;municipality;county;department;region;budget;financing of local government
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá postavením a působností struktur a orgánů územní správy a samosprávy ve Francii. V úvodu je pojednáno o veřejné správě České republiky, které je následně použito pro srovnání s Francií. Dále se zabývá státní správou Francie. Definuje zákonodárnou moc, výkonnou moc i moc soudní. Následující část se zaměřuje na územní samosprávu a její orgány. Ukazuje rozdíly mezi veřejnou správou České republiky a veřejnou správou Francie. V závěru práce zkoumá financování a rozpočet územní samosprávy, které porovnává s Českou republikou.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the position and scope of structures and bodies of territorial administration and self-government in France. The introduction deals with the public administration of the Czech Republic, which is after used for comparison with France. It also deals with the administration of France. It defines legislative power, executive power and judicial power. The following section focuses on territorial self-government and their bodies. It shows the differences between the public administration of the Czech Republic and the public administration of France. In conclusion, the thesis examines the financing and budget of local government, which it compares with the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postaveni a pusobnost struktur a organu uzemni spravy a samospravy ve Francii.pdfPlný text práce952,23 kBAdobe PDFView/Open
Treichelova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce678,1 kBAdobe PDFView/Open
Treichelova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce385,08 kBAdobe PDFView/Open
Treichelova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce284,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.