Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorFaměrová, Pavlína
dc.contributor.refereeKosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:32Z-
dc.date.available2016-12-8
dc.date.available2020-07-17T13:41:32Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-28
dc.identifier73068
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37436
dc.description.abstractTato práce se zabývá tím, jak ovlivňuje soukromý osobní prostor dítěte vývoj jeho kresby. V teoretické části je charakterizován vývoj dětské kresby, vývoj a rozvoj motoriky dítěte a především rodina a zázemí, které je pro dítě velmi důležité. Praktická část je zaměřena na srovnání a rozbor kreseb dětí, které pocházejí z odlišných rodin s odlišným způsobem výchovy. Cílem práce je poukázat nejen na důležitost rozboru dětské kresby před nástupem do povinné školní docházky, ale především na to, jaký vliv má zázemí dětí na vývoj jejich kresby.cs
dc.format69 s. (82 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvývoj kresbycs
dc.subjectdětská kresbacs
dc.subjectvýtvarný projevcs
dc.subjectosobní prostorcs
dc.subjectrodinacs
dc.titleVliv soukromého osobního prostoru na vývoj dětské kresbycs
dc.title.alternativeInfluence of personal space on development of children´s drawingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with how the personal space on development of the children's drawing.The theoretical part is characterized by the development of children's drawing, the development of children's motoring, as well as the family and bacground that is very important to the child. The practical part is focused on the comparison and analysis of drawings of children coming from different families with a different way of education. The aim of the work is to highlight the importance of the analysis of the children's drawing before entering the compulsory school attendance, but previously the influence of the children's background on the development of their drawing.en
dc.subject.translateddrawing developmenten
dc.subject.translatedchildren's drawingen
dc.subject.translatedpersonal spaceen
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_PH.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,63 kBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,69 kBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce272,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.