Title: Vliv soukromého osobního prostoru na vývoj dětské kresby
Other Titles: Influence of personal space on development of children´s drawing
Authors: Faměrová, Pavlína
Advisor: Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37436
Keywords: vývoj kresby;dětská kresba;výtvarný projev;osobní prostor;rodina
Keywords in different language: drawing development;children's drawing;personal space;family
Abstract: Tato práce se zabývá tím, jak ovlivňuje soukromý osobní prostor dítěte vývoj jeho kresby. V teoretické části je charakterizován vývoj dětské kresby, vývoj a rozvoj motoriky dítěte a především rodina a zázemí, které je pro dítě velmi důležité. Praktická část je zaměřena na srovnání a rozbor kreseb dětí, které pocházejí z odlišných rodin s odlišným způsobem výchovy. Cílem práce je poukázat nejen na důležitost rozboru dětské kresby před nástupem do povinné školní docházky, ale především na to, jaký vliv má zázemí dětí na vývoj jejich kresby.
Abstract in different language: This thesis deals with how the personal space on development of the children's drawing.The theoretical part is characterized by the development of children's drawing, the development of children's motoring, as well as the family and bacground that is very important to the child. The practical part is focused on the comparison and analysis of drawings of children coming from different families with a different way of education. The aim of the work is to highlight the importance of the analysis of the children's drawing before entering the compulsory school attendance, but previously the influence of the children's background on the development of their drawing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_PH.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,63 kBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce653,69 kBAdobe PDFView/Open
Hylmarova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce272,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.