Title: Využití dětské kresby v diagnostické činnosti učitele.
Other Titles: Use of children's drawing in the teacher's diagnostic activity.
Authors: Havlíková, Martina
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37439
Keywords: dětská kresba;diagnostika;diagnostický nástroj;učitel;první stupeň;symboly;barvy
Keywords in different language: children's drawing;diagnostic aktivity;diagnostic tool;teacher;first level;symbols;colours
Abstract: Práce je zaměřena na praktické využití dětské kresby jako diagnostického nástroje v práci učitele. V teoretické části je analyzován význam, vývoj, zvláštnosti dětské kresby a aspekty kresebných výtvorů. Praktická část je věnována rozboru kreseb 10 žáků.
Abstract in different language: The goal od my Diploma thesis was to point out the child's drawing as a diagnostic Tool in the work of the teacher ať the first level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Martina_Havlikova _ PDF.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Havlikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce593,1 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce687,75 kBAdobe PDFView/Open
Havlikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce227,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.