Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorKřivánková, Lenka
dc.contributor.refereeŠvátora Karel, Mgr.
dc.date.accepted2019-6-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:03Z-
dc.date.available2017-10-12
dc.date.available2020-07-17T13:42:03Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier76372
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37507-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá obezitou a její prevencí na 1. stupni základní školy. Teoretická část se zabývá ontogenezí dítěte v mladším školním věku, nadále obezitou, jejími příčinami, metodami diagnostiky, až po její důsledky a možná léčebná opatření pro dospělého jedince i dítě. Úkolem praktické části je zjištění aktuálním stavem dětí s nadváhou či podváhou na vybrané plzeňské základní škole.K tomu nám pomohl rozbor a vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno na plzeňské základní škole, kde respondenti odpovídali na otázky týkající se jejich stravovacích návyků a životního stylu.cs
dc.format52 s. (75 773 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobezitacs
dc.subjectnadváhacs
dc.subjectpodváhacs
dc.subjectbody mass indexcs
dc.subjectpercentilové grafycs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.titleObezita a její prevence na 1.stupni základní školycs
dc.title.alternativeObesity and prevention at Primary Schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with obesity and its prevention at elementary school. The theoretical part deals with the ontogenesis of the child in the younger school age, the obesity, its transitions, the methods of diagnostics, its consequences and possible therapeutic measures for the adult and the child. The task of the practical part is to determine the current status of overweight or underweight children at selected Pilsner elementary school. This helped us to analyze and evaluate the questionnaire survey that was conducted at the Pilsner Primary School, where respondents answered questions about their eating habits and lifestyle.en
dc.title.otherObezita a její prevence na 1.stupni základní školy
dc.subject.translatedobesityen
dc.subject.translatedoverweighten
dc.subject.translatedunderweighten
dc.subject.translatedbody mass indexen
dc.subject.translatedpercentile chartsen
dc.subject.translatedyounger school ageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krivankova Lenka- diplomova prace.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Krivankova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce132,43 kBAdobe PDFView/Open
Krivakova L - OP.pdfPosudek oponenta práce137,57 kBAdobe PDFView/Open
Krivankova L..pdfPrůběh obhajoby práce38,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.