Title: Určení pravděpodobnosti poruchy na příhradové konstrukci metodou SBRA
Authors: Mareš, Josef
Advisor: Brož Petr, Doc. Ing. DrSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37539
Keywords: statické posouzení;ec;sbra;příhradový vazník;diagonála;svislice;horní/dolní pásnice;porovnání ec a metody sbra
Keywords in different language: static assessment;ec;sbra;lattice truss;diagonal;vertical;upper / lower flange;ec comparison and sbra methods
Abstract: Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení střešního a stropního příhradového, ocelového, trubkového vazníku podle EC a podle simulační metody SBRA. Návrh a posouzení je prováděn na prvcích (diagonála, svislice, horní/dolní pásnice) v kritických oblastech příhradového vazníku. Navržené prvky podle EC a podle simulační metody SBRA jsou mezi sebou porovnány.
Abstract in different language: The theme of this thesis there is a suggestion and a static assessement of the roof and ceiling, lattice, steel, tubular truss according to EC and according to the SBRA method. The suggestion and the assessment is done on the elements ( diagonal elements, vertical elements, upper / lower flange ) in critical areas of the lattice truss. The suggested elements according to EC and according to the simulation method are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_Mares_Urceni pravdepodobnosti poruchy na prihradove konstrukci metodou SBRA.pdfPlný text práce21,07 MBAdobe PDFView/Open
Mares_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce448,32 kBAdobe PDFView/Open
Mares_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,79 kBAdobe PDFView/Open
Mares_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce195,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.