Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrož Petr, Doc. Ing. DrSc.
dc.contributor.authorMicek, Jakub
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2019-2-6
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:24Z-
dc.date.available2018-7-2
dc.date.available2020-07-17T13:42:24Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-1-4
dc.identifier77453
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37541-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním statické analýzy na téma "Porovnání ocelových prvků metodou SBRA a ČSN 1993 pro plastický stav". Cílem této práce je porovnání dvou rozdílných přístupů statického posouzení ocelové haly. Jedná se o přístup SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) a přístup dle normy ČSN 1993. Výpočtový model je vytvořen v programu FIN 3D - pro globální analýzu. Veškeré výpočty dle metody SBRA jsou provedeny v programu AntHill. Výsledné porovnání obou přístupů je provedeno převážně pro statické hledisko, ale také okrajově pro ekonomické a ekologické.cs
dc.format104 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectocelové prvkycs
dc.subjectsbracs
dc.subjectčsn 1933cs
dc.subjectstatické posouzenícs
dc.subjectocelová halacs
dc.subjectglobální analýzacs
dc.subjectfin 3dcs
dc.subjectanthillcs
dc.titlePorovnání ocelových prvků metodou SBRA a ČSN EN 1993 pro plastický stavcs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programStavební inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe Master's thesis deals with processing of static analysis on the topic "Comparison of steel elements by SBRA method and ČSN 1993 for plastic state". The aim of this work is to compare two different approaches to the static assessment of the steel hall. This is a SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) approach and a CSN 1993 approach. The computational model is created in the FIN 3D program - for global analysis. All calculations based on the SBRA method are performed in the AntHill program. The resulting comparison of both approaches is mainly done for a static point of view but also marginally for economic and ecological considerations.en
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedsteel elementsen
dc.subject.translatedsbraen
dc.subject.translatedčsn 1993en
dc.subject.translatedstatic assessmenten
dc.subject.translatedsteel hallen
dc.subject.translatedglobal analysisen
dc.subject.translatedfin 3den
dc.subject.translatedanthillen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JAKUB_MICEK.PDFPlný text práce17,55 MBAdobe PDFView/Open
Micek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce414,42 kBAdobe PDFView/Open
Micek_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,85 kBAdobe PDFView/Open
Micek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.