Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRohan Eduard, Prof. Dr. Ing. DSc.
dc.contributor.authorKasl, Dominik
dc.contributor.refereeLukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-8-27
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:27Z-
dc.date.available2018-9-24
dc.date.available2020-07-17T13:42:27Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-12
dc.identifier79579
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37554-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá růstem a remodelací měkkých tkání. První část práce je věnována rešerši dostupných pramenů týkajících se problému růstu a remodelace měkkých tkání biologického původu a mechanických teorií umožňující tyto úlohy řešit. Je zde odvozen třífázový matematický model na bázi teorie porézních prostředí (TPM) simulující procesy růstu a remodelace, který pro tyto procesy uvažuje jak přítomnost chemických substancí tak vliv mechanického zatížení. Pro odvozený model je nevrženo numerické řešení pomocí inkrementální metody s volbou aktualizované Lagrangeovy formulace a metody konečných prvků pro prostorovou diskretizaci. Numerický model byl implementován v komerčním softwaru MATLAB.cs
dc.format47
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbiomechanikacs
dc.subjectrůstcs
dc.subjectremodelacecs
dc.subjectteorie porézních prostředí (tpm)cs
dc.subjectměkká tkáňcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.titleModelování růstu a remodelace měkkých tkání s využitím teorie porézních prostředícs
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis master's thesis deals with the problem of growth and remodeling of soft biological tissues. First part of this work is focused on research from available sources related to growth and remodeling phenomena and mechanical theories enabling to solve such tasks. A triphasic mathematical model is proposed based on the well known theory of porous media (TPM) simulating processes of growth and remodeling in which is accounted for both the presence of chemical substances and mechanical stimuli. A numerical solution is sugested with use of an incremental method where the updated Lagrangian formulation has been chosen. Spatial discretization is done by the finite element methods. Resulting numerical model was implemented in comercial computational software MATLAB.en
dc.subject.translatedbiomechanicsen
dc.subject.translatedgrowthen
dc.subject.translatedremodelingen
dc.subject.translatedtheory of porous media (tpm)en
dc.subject.translatedsoft tissueen
dc.subject.translatedfinite element methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kasl.pdfPlný text práce994,23 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_oponent.pdfPosudek oponenta práce103,34 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce32,32 kBAdobe PDFView/Open
Kasl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce301,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37554

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.