Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analyse and subsequent optimization of business processes
Authors: Pekhartová, Barbora
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37572
Keywords: proces;procesní analýza;atributy procesu;metodika aris;proces výroby indukčního pláště;vsm;optimalizace procesu
Keywords in different language: process;process analysis;process attributes methodology aris;the process of induction casing;vsm;optimization of process
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci procesu výroby indukčního pláště ve společnosti Enix metal s.r.o. Teoretická a praktická část se mezi sebou prolínají. V první části práce jsou informace o dané firmě spolu s jejím výrobkovým portfoliem. Druhá část je zaměřena na analýzu zvoleného procesu. Jsou zde definovány jednotlivé subprocesy výroby, které byly zpracovány za softwarové podpory programu Aris Architect. Následně je představena konkrétní technika štíhlé výroby sloužící pro mapování hodnotového toku. Čtvrtá kapitola se věnuje jednotlivým návrhům ke zlepšení. Bylo provedeno ekonomické zhodnocení pomocí doby návratnosti investice, čisté současné hodnoty a indexu rentability.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on analyzing the production process of induction casing in Enix metal Ltd., with the aim to contribute to optimizing the process. The theoretical and practical parts are interconnected. The first part of the thesis gives information about the company along with the company's product portfolio. The second part presents the analysis of the given process. Particular sub-processes are defined here with the support of the Aris Architect software. Next, the specific technique of Lean Manufacturing, which serves as a Value Stream Mapping, is introduced. The fourth chapter is devoted to specific suggestions for improvement, which have been evaluated with respect to investment's payback period, net present value and profitability index.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pekhartova_Barbora.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pekhartova_OP.pdfPosudek oponenta práce353,28 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pekhartova_VP.pdfPosudek vedoucího práce234,24 kBAdobe PDFView/Open
Pekhartova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce68,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.