Title: Reaganova zahraniční politika a konec Studené války
Other Titles: Reagan's Foreign Policy and the End of the Cold War
Authors: Tlachová, Lenka
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37615
Keywords: ronald reagan;spojené státy americké;michail gorbačov;sovětský svaz;sdi;studená válka
Keywords in different language: ronald reagan;the united states of america;soviet union;mikhail gorbatchev;sdi;cold war
Abstract: Ronald Reagan byl prezidentem Spojených států skoro 10 let a za tu dobu byl zarytým nepřítelem Sovětského svazu. Během svého mandátu se snažil ekonomicky i vojensky Sovětský svaz narušit a oslabit. Jeho program SDI se stal i přes počáteční kritiku směrodatným prostředkem, díky kterému měl při jednání se sovětskými zástupci navrch. Reagan měl tak veliký podíl na tom, že došlo k rozpadu Sovětského svazu.
Abstract in different language: Ronald Reagan was president of the United States for nearly 10 years, and during that time he was a staunch enemy of the Soviet Union. During his mandate, he tried to disrupt and weaken the Soviet Union economically and militarily. Despite his initial criticism, his SDI program became a decisive means to keep him on top when dealing with Soviet representatives. Reagan had such a great share in the collapse of the Soviet Union
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Politika Reagana vuci SSSR.pdfPlný text práce941,96 kBAdobe PDFView/Open
Tlachova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce575,74 kBAdobe PDFView/Open
Tlachova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce604,62 kBAdobe PDFView/Open
Tlachova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce223,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.