Title: Brony komunita a hegemonní maskulinita
Other Titles: Brony Community and Hegemonic Masculinity
Authors: Sloup, Petr
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37638
Keywords: my little pony;maskulinita;hegemonie;hegemonní maskulinita;stereotypy;gender
Keywords in different language: my little pony;masculinity;hegemony;hegemonic masculinity;stereotypes;gender
Abstract: Od prvního uvedení seriálu My Little Pony: Friendship is Magic v roce 2010 se zformovala specifická komunita fanoušků, tvořená převážně z dospělých mužů označovaných jako bronies. Myšlenka této komunity je, podobně jako v seriálu, přátelství, ve kterém jsou si všichni rovni a akceptováni, nehledě na pohlaví, přesvědčení, či vzhledu. Jedinci, kteří na veřejnosti dávají najevo jejich příslušnost k této komunitě jsou v mnoha případech vystaveni kritice a velice často jsou osočováni z pedofilie, či homosexuality. Cílem práce je popsat způsoby utváření genderové identity v kontextu brony komunity a ukázat, jak se vymezuje vůči ideálům hegemonní maskulinity, či s nimi koresponduje. Práce bude založena na polo-strukturovaných rozhovorech s členy bronies komunity, jejichž záměrem bude podchycení způsobů utváření mužství.
Abstract in different language: Since the first introduction of a TV series known as My Little Pony: Friendship is Magic in 2010, a specific community of fans, composed mainly of adult men, known as bronies, has been formed. The idea of this community is friendship, similar to the TV show. Friendship, in which all individuals are equal, accepted and tolerated, without regard to sex, persuasion, or appearance. Individuals, who publicly show their belonging to this community are often met with criticism and labeled of being pedophiles or homosexuals. This thesis aims to describe how members of this comunity construct their gender identity, and to show how it does or does not corespond with the ideals of hegemonic masculinity. The thesis will be based upon semi-structured interviews, aimed to capture the masculinity creation ways, of members of the brony comunity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sloup_Bakal_Final.pdfPlný text práce762,7 kBAdobe PDFView/Open
Sloup_vpbp.pdfPosudek vedoucího práce167,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Sloup_op.pdfPosudek oponenta práce116,81 kBAdobe PDFView/Open
Sloup.PDFPrůběh obhajoby práce614,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.