Title: Racionalizace procesu skladování plechů
Other Titles: Rationalization of metal sheets storing process
Authors: Nezbeda, Ondřej
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Doubrava Karel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37671
Keywords: procesy skladování;skladové zásoby;racionalizace;paletové regály;plechové tabule;abc analýza;erp;čtecí zařízení;vícekriteriální analýza variant;návratnost investice
Keywords in different language: storage processes;stock inventory;rationalization;pallet racks;sheet metal;abc analysis;erp;handheld reader;multi-criteria decision analysis;return on investment
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou skladování plechu a procesů ve skladu. První část se zabývá charakteristikou podniku a současné skladovací strategie. Ve druhé části jsou navrhovaná řešení pro racionalizaci procesů skladování. V závěrečné kapitole je vyčíslení návratnosti navrhovaných řešení a zhodnocení přínosu těchto návrhů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the problems of sheet metal storage and actual processes in the warehouse. The first part deals with the characteristics of the company and the storage strategy. In the second part are proposed solutions for rationalization of storage processes. In the final chapter there is a quantification of the returns for the proposed solutions and evaluation of the benefits of these proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ondrej Nezbeda_v2.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP _Nezbeda.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_DP_Nezbeda.pdfPosudek vedoucího práce796,59 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba _DP_Nezbeda.pdfPrůběh obhajoby práce455,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37671

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.