Title: Ekologické zemědělství v regionu Plzeň-jih
Other Titles: Ecological Agriculture in Region Plzeň-jih
Authors: Gregorová, Jindřiška
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37754
Keywords: ekologické zemědělství;problémy rozvoje;ekologičtí zemědělci;plzeň-jih
Keywords in different language: ecological agriculture;problems of development;ecological farmers;region plzeň-jih
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku ekologického zemědělství v regionu Plzeň-jih z. V teoretické části je vymezen pojem ekologického zemědělství. Teoretická část dále popisuje právní úpravu ekologického zemědělství a jeho principy, ekologické zemědělství v České republice a jeho vývoj, dotace, problémy ekologického zemědělství, Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství a také trendy ekologického zemědělství v ČR. V praktické části je pak popsána geografická charakteristika regionu Plzeň-jih, charakterizováno ekologické zemědělství v tomto regionu a popsány problémy rozvoje. Praktická část také zahrnuje popis hospodaření ekologických zemědělců v regionu Plzeň-jih, dále jejich uplatnění na trhu, propagaci (jak svojí, tak i ekologického zemědělství) a iniciativu pro ekologické hospodaření z pohledu zemědělských subjektů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the characteristic of ecological agriculture in Region Plzeň-jih. In the theoretical part is defined the concept of ecological agriculture. The theoretical part further describes legislation of the ecological agriculture and its principles, ecological agriculture in the Czech Republic and its development, subsidies for ecological agriculture, problems of the development of ecological agriculture in the Czech Republic, Action Plan of the Czech Republic for the Development of Organic Farming (2016 - 2020) and trends of ecological agriculture in the Czech Republic. The practical part defines the geographical characteristic of the region Plzeň-jih, characterises ecological agriculture in this region and describes the problems of the development of ecological agriculture in the region Plzeň-jih. Practical part also describes farming of ecological agriculturists in the region Plzeň-jih, their market assertion, propagation (of farmers and ecological agriculture) and the initiative for ecological farming from ecological subjects' perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_EZ_Gregorova.pdfPlný text práce16,74 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova.pdfPosudek oponenta práce158,04 kBAdobe PDFView/Open
Formular_BP_vedouci­_Gregorova.pdfPosudek vedoucího práce166,57 kBAdobe PDFView/Open
Gregorova_0.pdfPrůběh obhajoby práce76,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.