Title: Administrativně správní vývoj v ČR od r. 1918 do současnosti s podrobnou charakteristikou regionu Blatenska
Other Titles: Administrative developement in the Czech Republic since 1918 until present time including detailed characteristics of the Blatensko region
Authors: Mrvíková, Andrea
Advisor: Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37755
Keywords: okres;změny;správní vývoj;administrativně;obec;orp blatná;členění
Keywords in different language: district;changes;development administration;andministration;town;city with extended competence;divisions
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá administrativně správním vývojem v ČR od r. 1918 do současnosti s podrobnou charakteristikou regionu Blatensko. Práce je rozdělena na tři části. První část práce je zaměřena na popis základních pojmů a na popis správního vývoje v ČR před rokem 1918 až do současnosti. Další část se zabývá administrativně správním členěním ČR, které se udály na úrovni okresů od roku 1921 do roku 2016. Poslední část práce se zabývá zhodnocením stabilnosti hranic jednotlivých obcí současného ORP Blatná od roku 1921 do roku 2013 a zhodnocením stabilnosti hranic současných základních jednotek ORP Blatná ve sledovaném období.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the issue of The Development Administration in Czech Republic since 1918 until the present, including detailed characteristics of the region of Blatensko. The work is divided into three parts. The first part is focused on description of the basic terms and on the administrative developments in the Czech Republic since 1918 until the present. The second part deals with the administrative divisions of the Czech Republic, which happened at the level of the districts since 1921 until 2016. The last part of the thesis deals with the evaluation of town boundaries stability of the Blatná city with extended competence since 1921 until 2013 and the stability evaluation of the basic units boundaries in the region of the city Blatná in the period under review
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Andrea Mrvikova.pdfPlný text práce7,8 MBAdobe PDFView/Open
Mrvikova.pdfPosudek oponenta práce254,85 kBAdobe PDFView/Open
Formular_BP_vedouci­_Mrvikova.pdfPosudek vedoucího práce168,18 kBAdobe PDFView/Open
Mrvikova_0.pdfPrůběh obhajoby práce83,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.