Title: Změny v městském osídlení Plzeňského kraje od roku 1950 až do současnosti, jejich příčiny a důsledky
Other Titles: Urban settlement changes of the Pilsen region from 1950 until now, their causes and consequences
Authors: Sládková, Tereza
Advisor: Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37758
Keywords: plzeňský kraj;město;obyvatelstvo;urbanizace
Keywords in different language: pilsen region;town;population;urbanization
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na změny v městském osídlení v Plzeňském kraji od roku 1950 až do současnosti a jejich příčinami a důsledky. Města jsou řazena do určitých velikostních skupin, kdy se s nimi dále pracuje podrobněji. Zkoumá se početní vývoj měst v daných velikostních skupinách a vývoj počtu obyvatel. Města a obyvatelé v nich žijících prošla za období, které je dlouhé necelých 70 let mnoha změnami. U obyvatelstva je pomocí indexu stáří zjištěno, v jakých městech stárne obyvatelstvo více a proč. Na konci práce jsou vybrána tři města, která byla rozebrána podrobněji.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on changes of urban settlement of the Pilsen region from 1950 until now, their causes and consequences. The towns are divided into specific size groups in which they're described in more details. It is being explored urban development in given size groups and the population growth development. Towns and population have been changed a lot during the time period of almost seventy years. There's used the age index to find out in which cities the population is getting older and why. At the end of the thesis there is focus on three selected cities to get into more details.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sladkova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Sladkova.pdfPosudek oponenta práce181,73 kBAdobe PDFView/Open
Sladkova_0.pdfPosudek vedoucího práce186,82 kBAdobe PDFView/Open
Sladkova_1.pdfPrůběh obhajoby práce64,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.