Title: Potřebuje město Plzeň mezinárodní letiště?
Other Titles: Does the City of Pilsen need an International Airport?
Authors: Tégl, Václav
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37769
Keywords: akcesibilita;letecká doprava;letiště;letiště pardubice;letiště plzeň-líně;letiště václava havla v praze;metropolitní regiony.
Keywords in different language: accessibility;air transport;airport;airport pardubice;airport plzen-line;vaclav havel airport prague;metropolitan areas
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na stručné zhodnocení letecké dopravy a dopravy obecně s návazností na dopravní polohu města Plzně a Plzeňského kraje. Hlavním bodem zájmů práce je Letiště Plzeň-Líně včetně napojení na místní prvky dopravní infrastruktury. Jako model pro letiště v západočeském regionu slouží strukturně podobný region s mezinárodním letištěm v Pardubicích. V rámci práce je z hlediska konkurenceschopnosti letiště v západočeském regionu řešena i dopravní dostupnost na největší české Letiště Václava Havla v Praze a akcesibilita na jiné letiště v západních Čechách, kterým je letiště v Karlových Varech. Letecká doprava podporuje interakci mezi jednotlivými regiony. Sdružování obcí a měst se věnuje proces metroplizace při utváření metropolitních regionů. Letecká doprava má velký význam v konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. V praktické části práce lze najít kartografické podklady vytvořené za účelem analýzy akcesibility na letiště v Plzni-Líních, letiště v Pardubicích a Letiště Václava Havla v Praze.
Abstract in different language: This undergraduate thesis focuses on brief evaluation of air transport and transport in general with the means of transport of the City of Pilsen and the Pilsen Region. The thesis mainly centres around the Plzeň-Líně Airport, including connections to the local elements of transport infrastructure. The Pardubice international airport, with its similar structure, serves as a model for an international airport in the West Bohemian region. In terms of competitiveness of the airport in Western countries, the thesis deals with the accessibility to the largest Czech airport, the Vaclav Havel airport in Prague, as well as with the accessibility to another airport in West Bohemia - the airport in Karlovy Vary. Air transport promotes inter-regional interaction. The associations of municipalities and cities focus on the metropolization process in shaping the metropolitan regions. Air transport is of great importance in the competitiveness of individual regions. In this work we can find cartographic data created for the purpose of analysis of accessibility of the airports Plzeň-Líně, Pardubice and Vaclav Havel Prague.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vaclav Tegl.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Tegl.pdfPosudek oponenta práce42,75 kBAdobe PDFView/Open
Tegl_0.pdfPosudek vedoucího práce179,62 kBAdobe PDFView/Open
Tegl_1.pdfPrůběh obhajoby práce217,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.