Title: Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 1-3) ve vybraných státech Afriky a Asie
Other Titles: Analysis of the impacts of Millennium Development Goals (MDGs 1-3) in selected countries of Africa and Asia
Authors: Urešová, Daniela
Advisor: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Referee: Vogt David, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37771
Keywords: chudoba;základní vzdělání;rovnoprávnost;zrovnoprávnění ženského postavení;rozvojové cíle tisíciletí;organizace spojených národů;nejméně rozvinuté země;afrika;asie
Keywords in different language: poverty;basic education;equality;equal rights for women;millennium development goals;united nations;least developed countries;africa;asia
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů vybraných rozvojových cílů tisíciletí ve vybraných státech Afriky a Asie. Představuje první tři rozvojové cíle tisíciletí - chudobu a hlad, univerzální základní vzdělání a rovnoprávnost mužů a žen, zrovnoprávnění ženského postavení. Srovnává jednotlivé indikátory, které byly vybrány u zvolených rozvojových cílů tisíciletí. Porovnává výsledky indikátorů mezi vybranými státy Afriky a Asie. Státy byly vybrány na základě kategorie nejméně rozvinutých zemí. Výsledky jsou interpretovány pomocí tabulek, grafů a mapových výstupů. Na konci práce bude hodnoceno, zda jednotlivé státy Afriky a Asie splnily či nesplnily stanovené cíle, požadavky.
Abstract in different language: The major subject of this bachelor thesis is analysis of impacts of chosen Millennium Development Goals in selected countries of Africa and Asia. This thesis presents first three Millennium Development Goals - poverty and starvation, universal elementary education and gender equality, equal rights for women. The thesis also compares particular indicators, which has been chosen for certain Millennium Development Goals. The thesis compares results of indicators between selected countries of Africa and Asia as well. Least Developed Countries were the main selection criteria. Results are interpreted using tables, graphs and map outputs. At the and of this thesis, it will be determined whether selected countries of Africa and Asia satisfied given goals or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Uresova.pdfPlný text práce5,24 MBAdobe PDFView/Open
Uresova.pdfPosudek oponenta práce168,95 kBAdobe PDFView/Open
Uresova_0.pdfPosudek vedoucího práce233,13 kBAdobe PDFView/Open
Uresova_1.pdfPrůběh obhajoby práce43,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.