Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLepič Martin, Mgr.
dc.contributor.authorTišerová, Jana
dc.contributor.refereeVogt David, RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-4
dc.date.accessioned2020-07-17T13:44:40Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:44:40Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-16
dc.identifier78881
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37776
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou a časovou distribuci etno-politického konfliktu, který probíhal mezi lety 1983-2009 na Šrí Lance. Práce analyzuje prostřednictvím zahraničních webových databází průběh konfliktu (dle počtu teroristických útoků a počtu obětí). Dále zjišťuje vzájemnou souvislost koncentrace konfliktních událostí a distribucí etnických skupin a politické podpory na ostrově pomocí statistických databází Šrí Lanky. Analýza je pro přehlednost rozdělena do tří časových period a doprovázena vlastními mapovými výstupy, následně jsou výsledky porovnány pomocí korelační analýzy. Hlavním výzkumným cílem je objasnit etnopolitické a geografické aspekty a jejich vzájemnou souvislost v průběhu konfliktu. Práce dochází ke zjištění, že distribuce etnické struktury a volba politických stran má vliv na koncentraci konfliktů. V závěru práce nalezneme implikaci pro obdobný konflikt v Myanmaru.cs
dc.format67 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetnický konfliktcs
dc.subjectindex etnické frakcionalizacecs
dc.subjectmyanmarcs
dc.subjectpolitické stranycs
dc.subjectpolitický konfliktcs
dc.subjectsinhálcics
dc.subjectšrí lankacs
dc.subjecttamilovécs
dc.titleEtno-politické aspekty konfliktu na Šrí Lance a implikace pro konflikt v Myanmarucs
dc.title.alternativeEthno-political aspects of the conflict in Sri Lanka and implications for the conflict in Myanmaren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programGeografiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on spatial and tempoval distribution of ethno-political conflict which took place between 1983 and 2009 in Sri Lanka. The thesis analyzes the conflict development (according to the number of terrorist attacks and the number of victims) using several web databases. Furthermore, it examines the correlation between conflict events and ethnic group distributions and political support in the island using the Sri Lanka´s statistical databases. For the sake of clarity, the analysis is divided into three time periods and accompanied by respektive mapping outputs. The results are compared using the correlation analysis. The main research goal is to clarify the ethno-political and geographic aspects and their interconnection during the conflict. The thesis finds that the distribution of ethnic structure and the choice of political parties has an impact on the conflict concentration. In conclusion, there is an implication suggested for a simile conflict in Myanmar.en
dc.subject.translatedethnic conflicten
dc.subject.translatedethnic fractionation indexen
dc.subject.translatedmyanmaren
dc.subject.translatedpolitical conflicten
dc.subject.translatedpolitical partiesen
dc.subject.translatedsinhalaen
dc.subject.translatedsri lankaen
dc.subject.translatedtamilen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jana Tiserova.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFView/Open
Tiserova.pdfPosudek oponenta práce170,18 kBAdobe PDFView/Open
Tiserova_0.pdfPosudek vedoucího práce127,74 kBAdobe PDFView/Open
Tiserova_1.pdfPrůběh obhajoby práce44,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.