Title: Fučíkovo spektrum pro úlohy s nelokálními okrajovými podmínkami
Other Titles: The Fučík spectrum for problems with nonlocal boundary conditions
Authors: Štumpfová, Petra
Advisor: Nečesal Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37782
Keywords: fučíkovo spektrum;okrajová úloha;nelokální okrajová úloha;počáteční úloha.
Keywords in different language: the fučík spectrum;the boundary value problem;the non-local boundary value problem;the initial value problem.
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje studiu Fučíkova spektra pro diferenciální rovnici druhého řádu s nelokální integrální podmínkou. Nejprve je nalezen analytický popis Fučíkova spektra jakožto nultá hladina funkce dvou proměnných v alfa, beta. Díky jinému, vhodnějšímu přístupu k integrální podmínce, je pak možné nalézt parametrizaci časti Fučíkova spektra.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis dedicates to the study of Fučík spectrum for the second order boundary value problem with a non-local boundary condition. At first there is found an analytic description of Fučík spectrum as zero level of two dimensional function at alpha, beta. Thanks to different, worthier access to the integral condition, it is allowed to find a parametrization of a part of Fučík spectrum.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPStumpfova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
PV_Stumpfova.pdfPosudek vedoucího práce80,85 kBAdobe PDFView/Open
PO_Stumpfova.pdfPosudek oponenta práce85,39 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Stumpfova.pdfPrůběh obhajoby práce268,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.