Title: Křivky na varietách
Other Titles: Curves on manifolds
Authors: Švandová, Anežka
Advisor: Tomiczek Petr, RNDr. CSc.
Referee: Vršek Jan, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37786
Keywords: varieta;diferenciální forma;stokesova věta;greenova věta;gaussova věta
Keywords in different language: manifold;differential form;stoke's theorem;green's theorem;gauss's theorem
Abstract: V této bakalářské práci je popsána základní teorie variet. Cílem této práce je pojmy z této oblasti přiblížit pomocí zajímavě volených příklady, protipříklady a názorných obrázky vytvořených v softwaru Mathematica. V závěru práce jsou odvozeny z obecné Stokesovy věty integrální věty vektorové analýzy
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the basic theory of manifolds. The aim of this work is to introduce concepts from this area using interesting examples, counterexamples and using the pictures created in the software Mathematica. At the end of the thesis, we derive Stoke's theorem, Green's theorem and Gauss's from the general Stokes theorem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce959,16 kBAdobe PDFView/Open
PV_Svandova.pdfPosudek vedoucího práce62,18 kBAdobe PDFView/Open
PO_Svandova.pdfPosudek oponenta práce78,08 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Svandova.pdfPrůběh obhajoby práce247,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.