Title: Metodika přípravy příčných řezů z tenkých vrstev a zkoumání jejich mikrostruktury v transmisním elektronovém mikroskopu
Authors: Šotová, Petra
Advisor: Medlín Rostislav, Ing. Ph.D.
Referee: Jandová Dagmar, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37828
Keywords: tem;transmisní elektronový mikroskop;tenké vrstvy;příprava příčných řezů;struktura azo vrstev
Keywords in different language: tem;transmission electron microscope;thin films;cross-section sample preparation;structure of azo films
Abstract: Tato práce je zaměřena na vybranou metodiku přípravy příčných řezů z tenkých vrstev pro transmisní elektronový mikroskop (TEM) a analýzu struktury tenkých AZO vrstev. Popis metodiky je doplněn poznatky a doporučeními, jak urychlit proces přípravy, avšak se zachováním požadované kvality. Na teoretický popis krystalických látek navazuje v experimentální části práce analýza difraktogramu a snímků vysokého rozlišení z TEM. Cílem této práce je zmapování dané struktury (hranice zrn, mřížkové parametry a vliv snížení obsahu kyslíku v tenké AZO vrstvě). Tato data budou sloužit pro další výzkum.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on a selected method of cross-section thin films preparation and its analysis of AZO structure in transmission electron microscope (TEM). It includes advices on how to speed up the preparation process. The theoretical description of crystallographic substances is used in the experimental part of the thesis. The goal of this work is to describe the structure (grain boundaries, lattice parameters and effect of reduced oxygen in the thin AZO film). The data will be further exploited in future research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sotova_Petra_2019.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
P_Sotova.pdfPrůběh obhajoby práce682,23 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Petra Sotova_S17B0348P.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
OP_Petra_Sotova_S17B0348P.pdfPosudek oponenta práce84,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.