Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRajal, Pavel
dc.contributor.refereeLerch Ondřej, Ing.
dc.date.accepted2019-6-12
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:26Z-
dc.date.available2018-10-16
dc.date.available2020-07-17T13:46:26Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-24
dc.identifier79608
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37936-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na konstrukci pneumatického upínacího přípravku pro měření komponenty na 3D měřícím stroji. Práce obsahuje rešerši na téma přípravky, popis materiálu Rene 65, ze kterého je měřená komponenta vyrobena. Dále se v práci nachází stručný popis výroby měřené komponenty, do jakých motorů se používá a jak tyto motory fungují. Další kapitolou je popis stávajícího řešení. V hlavní části práce je řešena samotná konstrukce přípravku a simulace zatížení. Model i simulace zatížení jsou vytvořeny v softwaru Siemens NX. V závěru práce jsou shrnuty náklady zvoleného řešení a vypočítána ekonomická návratnost.cs
dc.format85 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpřípravekcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectkomponentacs
dc.subjectpneumatikacs
dc.subjectupínánícs
dc.subjectrene 65cs
dc.subject3d měřenícs
dc.subjectsw nxcs
dc.titleNávrh kontrolního přípravku pro měření dílu do leteckých motorů na 3D měřícím strojics
dc.title.alternativeDesign of the inspection fixture for measuring of parts to aircraft engines on a 3D measuring machineen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrství
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is focused on the construction of the fixture for measuring part on the 3D measuring machine. The thesis includes a search on the topic of fixtures, description of the material Rene 65, from which the measured part is produced. Further chapter contains briefly description of production of measured part, to which engines is used and how these engines work. In further chapter is description of the current state. The construction of the fixture and the simulation of load is solved in the rest of the thesis. Model and FEA were made in software Siemens NX. In the end of the work the costs are summarized and the payback period is calculated.en
dc.subject.translatedfixtureen
dc.subject.translatedconstructionen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedcomponenten
dc.subject.translatedpneumaticeen
dc.subject.translatedclampingen
dc.subject.translatedrene 65en
dc.subject.translated3d measuringen
dc.subject.translatedsw nxen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel Rajal.pdfPlný text práce43,78 MBAdobe PDFView/Open
DP_Rajal_oponent.pdfPosudek oponenta práce887,04 kBAdobe PDFView/Open
DP_Rajal_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce744,68 kBAdobe PDFView/Open
Rajal.pdfPrůběh obhajoby práce285,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.