Title: Návrh jednoválcového čtyřdobého vznětového motocyklového motoru o objemu cca 650ccm
Other Titles: Four stroke one cylinder diesel motorcycle engine with volume 650ccm
Authors: Slouka, Matouš
Advisor: Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Wolf Vilém, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37943
Keywords: vznětový;motocyklový;jednoválec;motor;dohc;konstrukční návrh
Keywords in different language: diesel;engine;motorcycle;single cylinder;dohc;construction design
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh jednoválcového čtyřdobého vznětového kapalinou chlazeného motocyklového motoru s rozvodem DOHC. Práce se zabývá vypracováním rešerše obdobných motorů, včetně ohlédnutí za historií dieselových motocyklů. Následně obsahuje možnosti a zhodnocení konstrukčních řešení jednotlivých součástí motoru. V další části práce jsou zvoleny rozměry a proveden 1D model spalovacího motoru. Poté následuje konstrukční zpracování a výpočtová část.
Abstract in different language: Diploma thesis solves design of single cylinder diesel motorcycle engine with liquid cooling and DOHC valve train. The thesis describes summary of similiar engines their history and motorcycles where they were or are used. Next some of main engine part contains description and evaluation of contruction possibilies. In the rest of the work are chosen dimensions, is created 1D model of solved diesel engine and contruction design with numerical analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slouka.pdfPlný text práce6,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slouka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce691,31 kBAdobe PDFView/Open
DP_Slouka_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Slouka.pdfPrůběh obhajoby práce216,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.