Title: Návrh, výběr nejvhodnější varianty a kontrola šneku sítového šnekového dopravníku pomocí MKP pro tryskací stroj HTT-8-45/1508-430 firmy Wheelabrator.
Other Titles: Design, selection of the most appropriate variant and check screw conveyor by using MKP for the blasting machine HTT-8-45 / 1508-430 of company Wheelabrator.
Authors: Kabíček, David
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Kočí Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37946
Keywords: šnek;dopravník;návrh;spojka;pohon;pevnost;životnost.
Keywords in different language: screws;conveyor;design;coupling;drive;strength;lifetime.
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a řešením šnekového dopravníku pro daný typ stroje. Navrhnout různé konstrukční varianty a možnosti spojky. Následnou analýzou poté vybrat to nejvíce vhodné řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design and solution of the screw conveyor for the given machine type. Design various design variants and clutch options. Subsequent analysis then chooses the most appropriate solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_david_kabicek.pdfPlný text práce13,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kabicek_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,31 kBAdobe PDFView/Open
DP_Kabicek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce678,81 kBAdobe PDFView/Open
Kabicek.pdfPrůběh obhajoby práce523,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.