Title: Příspěvková organizace
Other Titles: Contributory organization
Authors: Formanová, Hana
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38010
Keywords: příspěvková organizace;neziskový sektor;činnost;financování;finanční hospodaření;muzeum
Keywords in different language: contributory organization;non-profit sector;activity;financing;financial management;museum
Abstract: Cílem bakalářské práce "Příspěvková organizace"je obecně vysvětlit postavení příspěvkových organizací v právním řádu České republiky. V první části vysvětluji obecné jejich fungování, hlavní činnost, financování, možnosti hospodaření a jakým způsobem vznikají a zanikají. V druhé části jsem si zvolila konkrétní příspěvkovou organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně. Nejprve se zaměřuji na jeho charakteristiku a nakonec jsem vedla rozhovor přímo s paní ředitelkou.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis "contributory organizations" is generally to explain the position of contributory organizations in the legal system of the Czech Republic. In the first part I explain the general operation, main activity, financing and how they are created and canceled. In the second part I choose a concrete contributory organization Masaryk Museum in Hodonín. First of all I focus on characteristic of muzeum and finally I made an interview the director.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_formanova hana .pdfPlný text práce497,95 kBAdobe PDFView/Open
Formanova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce744,49 kBAdobe PDFView/Open
Formanova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce841,08 kBAdobe PDFView/Open
Formanova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce291,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38010

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.