Title: Odposlouchávací stanice Bundeswehru u československých hranic se zaměřením na stanici Hohen Bogen v období studené války
Other Titles: Bundeswehr eavesdropping stations at the Czechoslovak Border with the main focus on the Hohen Bogen station during the Cold War
Authors: Edelová, Veronika
Advisor: Ehrenmüller Jürgen, Mag. phil.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38045
Keywords: studená válka;hohen bogen;odposlouchávací stanice;bundeswehr;oral history
Keywords in different language: cold war;hohen bogen;sigint;bundeswehr;oral history
Abstract: Západní blok s východním se během studené války odposlouchávaly navzájem. Pro německý Bundeswehr pracovala také odposlouchávací stanice Hohen Bogen, jejíž přijímače sahaly hluboko do území bývalého Československa a také do komunikačních kanálů Československé lidové armády. Tato práce se zabývá pomocí metody Oral history výcvikem vojáků pozemního vojska Bundeswehru na stanici Hohen Bogen (koneckonců tito vojáci museli být experty českého jazyka a znalci československých reálií), jejich pracovní náplní, organizací odposlechu, událostmi, kterými byla studená válka provázena, a pohledem na potenciálního protivníka, ze kterého se stal po pádu socialistického režimu spojenec.
Abstract in different language: During the Cold War, the Western and Eastern bloc were eavesdropping on each other. For the German Bundeswehr also worked the station Hohen Bogen, receivers of which reached far into the former Czechoslovakia and into the communication channels of the Czechoslovak People's Army. This thesis analyze, by means of the Oral history, the method of training of soldiers of the Heer Bundeswehr (after all, these soldiers had to be experts of the Czech language and of the Czechoslovakian realities), their job description, organization of SIGINT, events accompanying the Cold War, and an analysis of the potential adversary, who became an ally after the fall of the socialist regime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_Edelova_Veronika.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Edelova_VP.pdfPosudek vedoucího práce393,18 kBAdobe PDFView/Open
Edelova_OP.pdfPosudek oponenta práce394,46 kBAdobe PDFView/Open
Edelova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce313,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.