Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunz Oto, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorSmitka, Lukáš
dc.contributor.refereePejchalová Grünwaldová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-27
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:32Z-
dc.date.available2018-5-22
dc.date.available2020-07-17T13:47:32Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier79942
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38083-
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku licenčních smluv jakožto součást obchodních kontraktů v rámci mezinárodního obchodu. Jejím cílem je se podrobněji zaměřit na jednotlivé aspekty licenčních smluv jakožto smluv sui generis, neboť jejich předmětem jsou práva duševního vlastnictví. Pro dosažení účelu této práce dojde nejdříve k vymezení základních pojmů jako "licence" a "licenční smlouva", dále k vymezení jednotlivých licenčních druhů. Dojde zde také ke komparaci s českou právní úpravou, především pak občanským zákoníkem. Následně druhá a třetí část je věnována pojmu mezinárodní licenční smlouvy a jejím náležitostem včetně zohlednění její právní úpravy. V závěrečné čtvrté části je pojednáváno o řešení sporů z mezinárodních licenčních smluv v podobě soudního řízení, rozhodčího řízení a alternativního řešení sporů.cs
dc.format70 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectlicenční smlouvacs
dc.subjectmezinárodní licenční smlouvacs
dc.subjectlicencecs
dc.subjectmezinárodní právo soukromécs
dc.subjectmezinárodní právo obchodnícs
dc.subjectprávo duševního vlastnictvícs
dc.subjectprávo k nehmotným statkůmcs
dc.subjectpatentcs
dc.subjectochranná známkacs
dc.subjectlicenční odměnacs
dc.subjectfranchisingcs
dc.subjectřešení sporůcs
dc.subjectrozhodčí řízenícs
dc.subjectalternativní řešení sporůcs
dc.titleMezinárodní licenční smlouvycs
dc.title.alternativeInternational license contracten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses on the issue of the international license contract as a part of the commercial transactions in the international business. The aim of the thesis is to analyze particular aspects of the international license contract as sui generis contract with specific subject that is forming by the rights of the intellectual property law. At first for achievment of the purpose of the thesis is significant to specify notions like "license" and "license contract", then define every type of the license. This part also deals with a comparison to czech legal order especially to civil code. The second and the thirds part contains definition of the international license contract ands its elements including its regulation of the legal regime. The final part of the thesis analysis the ways of dispute resolutions like court proceedsings, arbitration and alternative dispute resolutions.en
dc.subject.translatedlicense contracten
dc.subject.translatedinternational license contracten
dc.subject.translatedlicenseen
dc.subject.translatedprivate international lawen
dc.subject.translatedcommercial international lawen
dc.subject.translatedintellectual property lawen
dc.subject.translatedpatenten
dc.subject.translatedtrademarken
dc.subject.translatedroyaltiesen
dc.subject.translatedremunerationen
dc.subject.translatedfranchisingen
dc.subject.translateddispute resolutionsen
dc.subject.translatedarbitrationen
dc.subject.translatedalternative dispute resolutionsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Mezinarodni_licencni_smlouvy_L_Smitka_2019.pdfPlný text práce646,97 kBAdobe PDFView/Open
Smitka Oponent-1.docxPosudek oponenta práce25,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Smitka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce860,29 kBAdobe PDFView/Open
doc00031420190527122112.pdfPrůběh obhajoby práce333,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.