Title: Hodnocení ekonomické efektivnosti investice
Other Titles: Assessment Of The Effectiveness Of Economic Investment
Authors: Klesa, Jakub
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sýkora Pavel, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38100
Keywords: investice;efektivnost;investiční rozhodování;investiční strategie;peněžní tok
Keywords in different language: investment;efficiency;investment decision making;investment stategy;cash flow
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti investice. Teoretická část bakalářské práce definuje problematiku investice v obecné rovině. Rozděluje investice podle základního členění a následně pojednává o investičním rozhodování a tvorbě investiční strategie. Poté se věnuje metodám sloužícím k hodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsou vyhotoveny vlastní výpočty ke zhodnocení efektivnosti zvoleného investičního projektu. Na závěr je zvolená investice zhodnocena a navazuje na ní krátký komentář k budoucnosti investic do solární energie.
Abstract in different language: This thesis is focused on the assesment of the economic efficiency of the invesment. The theoretical part of the thesis defines the issue of investment in general. It divides investments according to the basic classification a then analyzes investment decision making and investment strategy creation. The thesis then deals with methods used to evaluate the efficiency of the investment. In the practical part are elaborated own calculations to evaluate the efficiency of the choosen investment project. The thesis ended with the evaluation of the selected investment project and it is followed by short commentary on the future of solar energy investments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K15B0095P_BP_KLESA.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
BP_Klesa_OP.pdfPosudek oponenta práce226,25 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klesa_VP.pdfPosudek vedoucího práce164,05 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klesa.pdfPrůběh obhajoby práce74,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.