Title: Statistická regulace kvality výrobního procesu
Other Titles: Statistical regulation of the quality of the production process
Authors: Kendík, Ondřej
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38106
Keywords: kvalita;regulační diagram;statistická regulace;statistické testování;výrobní proces;způsobilost.
Keywords in different language: quality;control diagram;statistical control;statistical testing;production process;capability.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na regulaci výrobního procesu, jelikož se stále rostoucími nároky na kvalitní výrobky je kladen stále větší důraz na bezchybný výrobní proces. Cílem práce je vyhodnotit kvalitu výrobního procesu ve vybraném podniku a navrhnout případná doporučení pro zvýšení úrovně kvality. V osmi kapitolách rozebírá nejdříve základní pojmy a nástroje z oblasti statistické regulace procesu, a následně je aplikuje na výrobní proces. Na základě provedeného výzkumu jsou vybrané společnosti předloženy návrhy na vylepšení jejich výrobního procesu. Zaměstnancům firmy je doporučeno pečlivěji kontrolovat data v programu výrobního procesu a pro kontrolu výrobků používat lepší měřící zařízení. K dosáhnutí plného potenciálu statistické regulace procesu by jí firma měla provádět pravidelně a dlouhodobě, a tím si zajistit prvotřídní výrobky.
Abstract in different language: The presented work is focused on the regulation of the production process, as the everincreasing demands on quality products requires a flawless production process. The aim of the thesis is to evaluate the quality of the production process in the selected company and propose possible recommendations for increasing the quality level. In eight chapters is discussed the basic concepts and tools of statistical process control which are applied to the manufacturing process. Based on the conducted research, selected company is presented with suggestions to improve their production process. Company employees are advised to check the data in the production process program more carefully and use better measuring equipment to check products. In order to achieve the full potential of statistical process control it should be performed by the company on a regular and longterm basis, thereby securing first-class products.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kendik_Statisticka_regulace_kvality_vyrobniho_procesu_UPLOAD.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
BP_Kendik_OP.pdfPosudek oponenta práce177,43 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kendik_VP.pdfPosudek vedoucího práce235,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kendik.pdfPrůběh obhajoby práce73,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.