Title: Nová tvrzení a nové důkazy v odvolacím řízení
Other Titles: New statements and new evidence in court of appeals
Authors: Burgr, Petr
Advisor: Kapitánová Blanka, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38142
Keywords: civilní proces;koncentrace řízení;odvolací řízení;nové důkazy;nová tvrzení;odvolání
Keywords in different language: civil proceedings;concentration of proceedings;appeals procedure;new evidence;new statements;the appeal
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vývoj a současnou úpravu koncentrace řízení, se kterou úzce souvisí uvádění nových důkazů a tvrzení v odvolacím řízení. Koncentrace řízení je důležitou zásadou pro uvádění důkazů a tvrzení v civilním procesu. Dále se práce zabývá odvolacím řízením a zaměřuje se na důvody, které umožňují odvolání podat. V poslední části se práce zaměřuje na možnost uvést nové důkazy a nová tvrzení v odvolacím řízení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the progress of the concentration and the issue of regulation in the current law. The concentration is closely connected to introducing new evidence and new statements in court of appeals. The concentration of proceedings is the important principle for introducing new evidence and new statements in civil proceedings. The diploma thesis is also focused on the court of appeal and its reasons for submitting the appeal. There are options when new evidence and new statements can be introduced at court of appeals in the last chapter of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nova tvrzeni a nove dukazy v odvolacim rizeni 2018 - diplomova prace Burgr - PDF.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Burgr.pdfPosudek oponenta práce716,06 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Burgr.pdfPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Burgr.pdfPrůběh obhajoby práce254,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38142

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.