Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPulkrábek Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHonsa, Lukáš
dc.contributor.refereeKapitánová Blanka, JUDr.
dc.date.accepted2019-5-27
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:03Z-
dc.date.available2018-2-8
dc.date.available2020-07-17T13:48:03Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier77412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38145
dc.description.abstractDiplomová práce představuje důkazní prostředek výslech účastníka v širší rovině, jeho historické kořeny včetně institutu přísahy a pojetí důkazu v jiných právních řádech. Práce rozebírá rozdíl mezi výslechem účastníka a jeho tvrzením, subsidiaritu důkazu a pojetí v sporných a nesporných řízeních a provedení tohoto důkazu.cs
dc.format66 s. (163 448 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýslech účastníkacs
dc.subjectdůkazcs
dc.subjectdůkazní prostředkycs
dc.subjectdokazovánícs
dc.subjectdůkazní prostředkycs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectsporné řízenícs
dc.subjectnesporné řízenícs
dc.titleVýslech účastníka jako důkaz v civilním soudním řízenícs
dc.title.alternativeThe examination of a participant as the proof in civil proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis presents the means of evidence - hearing of a participant of proceedings at a wider level, its historical origin including the institute of oath and the concept of evidence in other legal systems. The thesis analyses difference between hearing and claim, subsidiarity of evidence and its conception in litigations and undisputed proceedings, and also production of the evidence.en
dc.subject.translatedexamination of a participanten
dc.subject.translatedproofen
dc.subject.translatedevidenceen
dc.subject.translatedcivil processen
dc.subject.translatedmeans of proofen
dc.subject.translatedproper evidenceen
dc.subject.translateddisputed proceedingen
dc.subject.translateduundisputed proceedingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lukas Honsa Vyslech ucastnika jako dukaz v civilnim soudnim rizeni.pdfPlný text práce792,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Honsa.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Honsa.pdfPosudek vedoucího práce444,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Honsa.pdfPrůběh obhajoby práce260,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.