Title: Historické kořeny současné dezintegrace Libye.
Other Titles: The historical roots of the current disintegration of Libya.
Authors: Beneš, Filip
Advisor: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38171
Keywords: libye;libyjská revoluce;libyjské kmeny;dezintegrace;muammar kaddáfí;hor;gna;chalífa haftar
Keywords in different language: libya;libyan revolution;libyan tribes;disintegration;muammar gaddafi;hor;gna;khalifa haftar
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem vnitřních faktorů na současnou dezintegraci Libyjského státu. V několika kapitolách jsou analyzovány nejdůležitější vybrané faktory vzhledem k jejich častému výskytu v odborné literatuře. V závěru práce je vyhodnocení jejich skutečného významu a vlivu na destabilizaci a rozpad Libye.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the influence of internal factors on the current disintegration of the Libyan state. In several chapters, the most important selected factors are analyzed due to their frequent occurrence in the professional literature. At the end of the thesis, there is an evaluation of their real importance and influence on the destabilization and disintegration of Libya.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Filip Benes_2019.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Benes V.PDFPosudek vedoucího práce130,61 kBAdobe PDFView/Open
Benes O.PDFPosudek oponenta práce216,67 kBAdobe PDFView/Open
Benes.PDFPrůběh obhajoby práce83,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.