Title: Návrh konstrukce sušárenského vozu pro výrobu pecních keramických válečků
Other Titles: Design of a kiln car for production of ceramic rollers
Authors: Štěpánek, Martin
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roubal Jan, Ing. MBA
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38526
Keywords: sušárenský vůz;keramické pecní válečky;koncepční varianty;podvozek;analýza;cad;počítačová simulace
Keywords in different language: a kiln car;ceramic rollers;conception variants;analyze;cad;computer simulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje designérský návrh sušáresnkého vozu pro výrobu pecních válečků. Návrh čtyř koncepčních variant. Vliv okrajových podmínek na výsledky simulací. Konečné konstrukční řešení.
Abstract in different language: This thesis dissert on the design of a kiln car for production of ceramic rollers. The thesis includes four conception variants. Effect of boundary conditions definition on results of the simulation. Final construction design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Bc. Martin STEPANEK.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_Stepanek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_Stepanek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce750,87 kBAdobe PDFView/Open
Stepanek.pdfPrůběh obhajoby práce226,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38526

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.