Title: Projekt implementace strategického programu organizace
Other Titles: The project of implementation of strategic program of organization
Authors: Mísařová, Markéta
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38711
Keywords: strategický plán;finanční plán;analýza prostředí;analýza rizik;controlling
Keywords in different language: strategic plan;financial plan;business environment;risk analysis;controlling
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na projekt implementace strategického programu organizace Moser a.s., která se zabývá ruční výrobou luxusního skla.V práci se prolíná teoretická část s praktickou částí v logických souvislostech. V úvodní části je představena společnost a dále jsou definována strategická východiska. Další kapitola je zaměřena na analýzu prostředí. V návaznosti na analýzu prostředí jsou z dlouhodobých cílů vyvozeny cíle krátkodobé, včetně klíčových indikátorů výkonnosti. V páté kapitole je vytvořen finanční plán na období 2019 - 2021. Tento plán obsahuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a cash flow. Na základě analýzy rizik je vypracována analýza citlivosti, na kterou navazují zpracované scénáře. Závěr práce se zabývá implementací strategického plánu pomocí strategických akcí a poté je proveden controlling.
Abstract in different language: This thesis is focused on Project of Implementation of Strategic Programme of Organization Moser a.s., which is producing handmade luxury glass. The theoretical part is with the practical part in the logical context. An introducory chapter includes a characteristic of the company, and furthermore, strategic starting points are defined. Next chapter is focused on company environment analysis. Following the analysis of the company environment there are long-term goals deduced from short-term goals including key performance indicators. In the fifth chapter there is a financial plan compiled for the years 2019 - 2021. Based on the risk analysis is processed a sensitivity analysis and then the scenarios are processed. The conclusion of the thesis deals with the implementation of the strategic plan using strategic actions and then is performed controlling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marketa_Misarova.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
DP_Misarova_OP.pdfPosudek oponenta práce116,16 kBAdobe PDFView/Open
DP_Misarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce222,96 kBAdobe PDFView/Open
Misarova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce37,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.