Title: Procesní modelování vybraného procesu v podniku
Other Titles: Process modelling of chosen process in the company
Authors: Pechmanová, Nikola
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38714
Keywords: procesní modelování;simulace;simulace procesů;procesy;experimenty
Keywords in different language: process modelling;simulation;simulation of the business process;business process;experiments
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá modelováním vybraných procesů v podniku Aquion, s.r.o., na jejichž základě je následně provedena simulace, na níž navazují provedené experimenty spolu s jejich vyhodnocením. Práce je zaměřena na procesy, které jsou pro firmu nejdůležitější, avšak nejsou prováděny efektivně. Jelikož se jedná o firmu zabývající se především projekční činností v rámci veřejných zakázek, v teoretické části jsem kromě seznámením se s procesním řízením zahrnula také problematiku veřejných zakázek a jejich zpracování. Právě získávání veřejných zakázek je jedním z vybraných procesů, zahrnut je také proces inženýrské práce, kterou společnost poskytuje, ale i problematický obchodní proces při zpracování objednávky od zákazníka s dodavatelem mimo Česko republiku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with modeling of selected processes in Aquion, s. r. o., on the basis of which simulation is subsequently performed, followed by the performed experiments together with their evaluation. This thesis is focused on processes which are the most important for the company, but not being implemented efficiently. Whereas the company is primarily engaged in design activities in public procurement, in the theoretical part, I have also introduced the issue of public procurement and its process in addition to familiarizing itself with procedural management. Conducting public procurement is only one of the selected processes, including the process of engineering services provided by the company. The other problematic business process is satisfying an order from a customer with a supplier outside of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pechmanova_2019.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pechmanova_VP.pdfPosudek vedoucího práce130,7 kBAdobe PDFView/Open
DP_Pechmanova_OP.pdfPosudek oponenta práce228,93 kBAdobe PDFView/Open
Pechmanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce63,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.