Title: Financování neziskových organizací
Other Titles: Financing of non-profit organizations
Authors: Novotná, Kateřina
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Jeníčková Lucie, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38800
Keywords: neziskové organizace;příspěvková organizace;financování;hospodaření
Keywords in different language: non-profit organizations;contributory organization;financing;economy
Abstract: Bakalářská práce s názvem Financování neziskových je rozdělena na dvě části. Teoretická část charakterizuje neziskové organizace, vyjmenovává různé formy legislativní úpravy neziskových organizací a uvádí způsoby financování neziskových organizací. Dále doplňuje účetnictví neziskových organizací, vybraná daňová specifika a problémy neziskových organizací. Praktická část bakalářské práce představuje příspěvkovou organizaci Správa informačních technologií města Plzně. Popisuje její organizační strukturu a činnosti jednotlivých úseků. Následně představuje projekty, které organizace realizuje. Poté se praktická část zabývá hospodařením organizace a vybranými ukazateli finanční analýzy. V závěru hodnotí zjištěné skutečnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis called Financing of non-profit organizations is divided into two parts. The teoretical part describes non-profit organizations, lists different forms of legislation and mentions styles of funding for non-profit organizations. It also describes accountancy of non-profit organizations and selected fiscal problems specific for non-profit organizations. The practical part of bachelor thesis introduces contributory organization Správa informačních technologií města Plzně. It describes its organization structure and activities of individual departments. It also presents projects which the organization implements. Furthermore the practical continues with a description of the economy of the organization and selected indicators of financial analysis. In the summary it evaluates the findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NOVOTNA_Katerina.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFView/Open
BP_Novotna_VP.pdfPosudek vedoucího práce235,72 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novotna_OP.pdfPosudek oponenta práce303,68 kBAdobe PDFView/Open
BP_Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce66,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.