Title: Metodika založení a provozu spolku v České republice
Other Titles: Methodology of establishment and operation of the association in the Czech Republic
Authors: Pavlíková, Markéta
Advisor: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Fišerová Lucie, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38801
Keywords: nezisková organizace;metodika;spolky;účetnictví;daně;financování
Keywords in different language: non-profit organization;methodology;associations;accounting;taxes;financing
Abstract: Cílem práce bylo vytvoření metodiky založení a provozu spolku v České republice pro všeobecné využití. V teoretické části je charakteristika spolku, určení jeho celospolečenského významu a popis historického vývoje, deskripce právních předpisů souvisejících se založením a provozem spolku primárně v oblasti účetnictví, daní a financování. Praktická část práce je věnována analýze daňových, účetních a finančních aspektů pomocí praktických příkladů, tzv. Best practices, které jsou ukázány na sportovních spolcích v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The aim of this work was to create a methodology for establishment and operation of the association in the Czech Republic for general use. In the theoretical part there is characteristic of the association, determination of its societal importance and description of historical development, description of legislation related to the establishment and operation of the association primarily in the areas of accounting, taxation and financing. The practical part is devoted to the analysis of tax, accounting and financial aspects using practical examples, so-called Best practices, which are shown at sports associations in the Pilsen region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavlikova_Marketa.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
BP_Pavlikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce229,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pavlikova_OP.pdfPosudek oponenta práce64,46 kBAdobe PDFView/Open
BP_Pavlikova.pdfPrůběh obhajoby práce78,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.