Title: Perspektivy založení a financování malých a středních podniků v České republice
Other Titles: Prospects for establishment and financing of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Authors: Polák, Adam
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Valentová Helena, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38802
Keywords: založení podniku;financování podniku;malé a střední podniky;úvěry;finanční leasing
Keywords in different language: establishment of an enterprise;financing of an enterprise;small and medium-sized enterprises;loans;financial leasing
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zakládáním a financováním malých a středních podniků v České republice. Práce popisuje založení společnosti Pro Truck autopříslušenství s.r.o., její zdroje financování a analyzuje možnosti financování pořízení nového nákladního automobilu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with establishment and financing of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. This thesis describes establishment of Pro Truck autopříslušenství s.r.o, its sources of financing and it analyses options of financing the purchase of a new lorry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Polak_K16B0318P.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
BP_Polak_VP.pdf.pdfPosudek vedoucího práce229,02 kBAdobe PDFView/Open
BP_Polak_OP.pdfPosudek oponenta práce231,54 kBAdobe PDFView/Open
BP_Polak.pdfPrůběh obhajoby práce62,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38802

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.