Title: Motivace zaměstnanců ve zvolené organizaci
Other Titles: Employee motivation in an organization
Authors: Reifová, Jana
Advisor: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38845
Keywords: motivace;stimulace;pracovní motivace;motivační teorie;motivační program
Keywords in different language: motivation;stimulation;work motivation;motivational theories;incentive program
Abstract: Tématem této bakalářské práce je motivace zaměstnanců ve zvolené organizaci. Jedná se o organizaci VESTAR GROUP a. s., která má vysokou fluktuaci zaměstnanců v úseku recepce. Náplní práce je analyzovat motivaci v úseku recepce a na základě výstupů analýzy sestavit vhodné návrhy na zlepšení motivace zaměstnanců úseku. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy motivace, zabývá se motivačními teoriemi, motivací v souvislosti s výkonem a tvorbou motivačního programu. Praktická část v úvodu představuje společnost, dále je pak zaměřena na analýzu a zhodnocení motivace, v rámci které je provedeno dotazníkové šetření a rozhovory s vedoucími pracovníky. Poslední kapitolou praktické části jsou návrhy na zlepšení motivace v úseku recepce, které jsou sestaveny na základě výstupů analýzy. Tyto výstupy a návrhy budou předloženy vedení organizace.
Abstract in different language: The topic of the bachelor thesis is employee motivation in an organization. The company is VESTAR GROUP a.s., which has high employee turnover in the reception department. The aim of the work is to describe the motivation of the employees at the reception and to make proposals based on the analysis outputs. The work is divided into theoretical and practical section. Theoretical section describes and defines the basic concepts of motivation, selected theories of motivation, performance-related motivation and creation of the motivation program. In the introduction of practical section is the characteristic of the selected organisation. The practical part includes motivation analysis with a questionnaire survey and interviews. In the end of this part are proposed measures which can improve employee motivation in the reception department. The outputs of the work will be introduced to the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motivace zamestnancu ve zvolene organizaci_Jana Reifova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_Reifova_VP_pdf.pdfPosudek vedoucího práce344,45 kBAdobe PDFView/Open
BP_ Reifova_OP.pdfPosudek oponenta práce229,72 kBAdobe PDFView/Open
Reifova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce90,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.