Title: Možnosti použití videokomunikace ve výuce
Other Titles: Possibilities of using video communications in education
Authors: Trapp, Jan
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Gladavská, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3894
Keywords: videokomunikace;videokonference;streaming;videozáznam;multimédia
Keywords in different language: videocommunication;videoconferencing;streaming;video;multimedia
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem "Možnosti použití videokomunikace ve výuce" popisuje způsoby videokomunikace, které jsou využitelné pro výuku na vysoké škole. V úvodní části práce je popsaný historický vývoj využití multimédií ve výuce a specifikace typů videokomunikace. Základní dva typy jsou streaming videa a videokonference. V další části práce je přehled o využití multimédií vysokými školami v České republice a technické zázemí Západočeské univerzity pro provoz videokomunikace. V dotazníkovém šetření se zjišťovala úroveň zájmu a informovanosti o těchto moderních metodách mezi studenty a vyučujícími. Součástí práce bylo také určení výhod a nevýhod vzdálené komunikace prostřednictvím videa. V závěru práce byly navrhnuty zásady pro zavedení systému videovýuky na FEK ZČU v Plzni.
Abstract in different language: This thesis, called "Possibilities of using video communications in education" is focused on video communication methods applicable in university classes. The introductory part describes evolution of mutimedia application in teaching and covers specification of video communication types. The two basic types are video streaming and video conferencing. Then the focus moves onto current usage of multimedia at Czech universities and technical background for video communication available at University of West Bohemia in Pilsen. The survey covers student and lecturers awareness and interest rate concerning these modern communication methods. The thesis also studies advantages and disatvantages of use of video media used in remote communication. The final chapter provides my suggestion of policy to be followed in video learning system deployment at the Faculty of Economics of University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JanTrapp_2012.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Trapp - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce583,21 kBAdobe PDFView/Open
Trapp - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce539,37 kBAdobe PDFView/Open
Trapp.pdfPrůběh obhajoby práce254,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.